مقایسه غرور انگیز قدرت نظامی ایران !+ عکس

مقایسه غرور انگیز قدرت نظامی ایران !+ عکس
 
سال 1367
ناو سهند توسط نیروی دریایی و هوایی شیطان بزرگ امریکا در جنگی نا برابر مورد حمله قرار گرفت و نهایتا امریکایی ها خدمه بی دفاع ایرانی سوار بر قایق نجات را تیرباران کردند

سال 1389
ناو پیشرفته الوند ساخت ایران پس از عبور از کانال سوئز به ابهای اسراییل رسید گشت نظامی اسراییل به این ناو اخطار داد و خواست تا متوقف شود و خودش را معرفی کند کاپیتان ایرانی با اقتدار در پاسخ با بیسیم رادیویی گفت:
Shut up (خفه شو)

نظرات بییندگان :
ابراهیم فهمیده چهارشنبه 30 مهر 1393 ساعت '12:40
گل کاشنه این کاپیتان ایرانی

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه